Slide 8
Slide 7
Slide 6
Slide 5
Slide 4
Slide 3
Slide 2
Slide 1
17/01
2020

Dag van Taal, Kunsten en Cultuur workshop: Wie herkent de tijdgeest?

17/01/2020 | Rijksuniversiteit Groningen

De kunst- en cultuurvakken in het voortgezet onderwijs zijn er om jongeren te coachen in de ontwikkeling van hun cultureel bewustzijn. Ze leren er zich uit te drukken, te positioneren en ook te begrijpen wie ze zijn en kunnen zijn. Maar wat voor vormen van reflectie op cultuur hebben zij nodig in deze tijd? Meer geïntegreerd, vakoverstijgend onderwijs, dat bovendien meer ín de wereld staat, en ontstaat in co-creatie tussen onderwijs en samenleving, met kunst en cultuur in het hart van de ontwikkeling van kinderen en jongeren – zo lijkt de tijdgeest te suggereren. Hoe pak je dat aan? Zijn er inhoudelijk gedreven, duurzame samenwerkingsverbanden mogelijk tussen onderwijs en het culturele veld waarbij de verschillende partijen werkelijk naar elkaar luisteren en van elkaar leren? En wat vraagt dat van directie, docenten, educatoren en adviseurs? Dat gaan we met elkaar verkennen..