Slide 8
Slide 7
Slide 6
Slide 5
Slide 4
Slide 3
Slide 2
Slide 1

“ Bij kunst en cultuur draait het om wie onze leerlingen zijn als mens. We leiden hier jongeren op voor de scheepvaart, en dat gaat over identiteit, over cultureel erfgoed, over functioneren in groepen. Natuurlijk hebben we daar schoolvakken bij nodig, maar uiteindelijk bestaat de leerling niet uit vakjes en hokjes. De vmbo-regeling en de coaching die we krijgen vanuit Karavaan is wat we nodig hadden om samen met onze culturele partners aan de slag te gaan.”

Cindy Postma, Maritieme Academie Harlingen

De wil om te ontwikkelen
Herken je dat? Dat je al tijden goede ideeën hebt om het cultuuronderwijs bij jou op school een boost te geven, maar dat je er maar niet aan toe komt om het uit te werken? Staat de waan van de dag je mooie plannen in de weg?

Fonds voor Cultuurparticipatie
Met de subsidieregeling “Versterking Cultuureducatie vmbo” van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen we cultuuronderwijs verdiepen, versterken en verankeren.
Dit kan in het vmbo, vso en praktijkonderwijs. Deze regeling kan de tijd en ruimte bieden om je ideeën concreet te maken en voor die verbeterslag te gaan. Door de subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie, in combinatie met het trainingstraject van Karavaan, kunnen we concrete stappen gaan zetten!