Training cultuurcoördinator vo
Kunstbende
Hokjeswereld
Maritiem concrete stappen
Leerlingen kunnen meer
Filmdag Maritiem

Hét platform voor voortgezet kunst- en cultuuronderwijs in Friesland.

Kunst en cultuur zien we als het vorm en betekenis geven aan wie je bent en kunt zijn in de wereld, in jouw wereld. Daarvoor heb je een visie nodig op je vak, maar ook op onderwijs als geheel, passend bij de school en omgeving. De kunst- en cultuurvakken zijn direct gericht op het cultureel bewustzijn van de leerling, dat is ons uitgangspunt .

Het zoeken naar wat betekenisvol is voor de leerling doen we door samen te werken met scholen, makers en culturele instellingen. We gaan voor co-creatie, zowel door vakken en leergebieden te verbinden op school als door school en cultureel aanbod duurzaam te laten samenwerken.

Op dit platform delen we bevindingen vanuit de betrokken scholen, maar we zien het ook als een plek om expertise tussen docenten uit te wisselen, als een plek om geïnspireerd te raken!