Training cultuurcoördinator vo
Kunstbende
Hokjeswereld
Maritiem concrete stappen
Leerlingen kunnen meer
Filmdag Maritiem

VOCO biedt een maatwerk programma voor het vo.

Dit zijn onze uitgangspunten:

  • Ontwikkeltijd – Docenten die met ons werken moeten daarvoor de ruimte en tijd krijgen. Dit betekent dat ze de waan van de dag en hun drukke agenda’s even opzij mogen leggen en hierin vanuit directie gefaciliteerd worden.
  • Innovatie en experiment in het curriculum – We ondersteunen nieuwe en experimentele projecten en plannen. We doen dit echter nooit los van het curriculum. We kijken altijd hoe een project of lessenserie zich verhoudt tot het geheel. Hoe past een experiment in een duurzaam traject? Hoe kan het leiden tot verankering?
  • De VO blik – We denken vanuit een doorlopende leerlijn van het opgroeiende kind (primair en voortgezet onderwijs), maar we hebben ook specifiek aandacht voor de VO-context en wat er organisatorisch en institutioneel nodig is om trajecten te doen slagen.
  • Kunst en cultuur als basis – Samen met de school (directie en een aantal docenten) komen we tot een vraag of doelstelling op het terrein van de kunst- en cultuurvakken.

“We zoeken op alle scholen naar samenwerking en inhoudelijke verbinding tussen vakgebieden.”

  • Geïntegreerd onderwijs – We zoeken op alle scholen naar samenwerking en inhoudelijke verbinding tussen vakgebieden. Ook hier hebben we werkwijzen voor ontwikkeld.
  • Maatwerk – We sluiten altijd aan op wat er in de school leeft en speelt. We werken vanuit of bouwen mee aan de visie van de school.
  • Betekenisvol onderwijs – Wat betekenisvol onderwijs is of kan zijn, kan niet zonder de leerling worden bepaald. Leerlingen zijn dan ook betrokken in het proces. We werken vanuit de cultuurtheorie ontwikkeld door prof. dr. Van Heusden en hebben instrumenten en werkwijzen ontwikkeld waarmee we docenten helpen om onderwijs te ontwikkelen met het cultureel bewustzijn als rode draad.
  • Co-creatie – Of we nu werken vanuit de vmbo-regeling of vanuit financiering van de school zelf, in alle gevallen zetten we in op co-creatie. Dat wil zeggen dat de school een duurzaam samenwerkingsverband aangaat met een cultureel-maatschappelijke organisatie buiten school.       
  • Praktijkgericht onderzoek – We zetten onderzoek in om op een systematische manier, ontwerpgericht, vanuit een gedeelde onderzoeksvraag te ontwikkelen en te evalueren.